Έκθεση 25/7/2009

Στις 25 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκε μια έκθεση στο νησί μας, στην οποία συμμετήχαμε.